Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 43

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2018 2018/333 EP Contracting AS/El-Proffen, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS Krav om dekning av sakskostnader Klagen tas delvis til følge Forvaltningsloven § 36 Avgjort ELIS
21.12.2018 2018/332 Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS Krav om dekning av sakskostnader Klagen tas delvis til følge Forvaltningsloven § 36 Avgjort ELIS
04.11.2019 2019/530 Fjord Line AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ELIS
02.07.2020 2020/500 Advokatfirmaet BAHR AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Forvaltningsloven § 36 Avgjort ELIS
11.11.2020 2020/662 O.N Sunde AS/Gjelsten Holding AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ELIS
07.02.2022 2022/7 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Forvaltningsloven § 36 Avgjort ALBS
05.07.2022 2022/620 DNB ASA Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven § 36 Avgjort ELIS
17.11.2022 2022/1031 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
17.11.2022 2022/1032 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
31.08.2018 2018/113 EP Contracting AS, El-Proffen AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS, Røa Elektriske AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
1 2 3 5