Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2018 2018/363 Sector Alarm AS/Sector Group AS Annet Klagen tas ikke til følge Konkurranseloven Avgjort ELIS
25.10.2019 2019/150 Fredrik Ottesen Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas ikke til følge Konkurranseloven Avgjort ELIS
12.02.2021 2020/683 Vygruppen AS Annet Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Konkurranseloven Avgjort ELIS
22.12.2021 2021/1198 St1 Norge AS Annet Klagen tas ikke til følge Konkurranseloven Avgjort ELIS
29.06.2022 2021/1665 del 1 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
29.06.2022 2021/1712 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
12.10.2022 2021/1665 del 2 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
13.11.2023 2023/1032 E24 Norges viktigste næringslivsavis AS Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Konkurranseloven Innkommet ALBS
31.08.2018 2018/113 EP Contracting AS, El-Proffen AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS, Røa Elektriske AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
31.08.2018 2018/112 Elektronettverk Service AS og Lysteknikk AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
1 2 3 6