Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
02.04.2024 2024/487 Kultur for Folket Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/488 Brandal Grendehus Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/489 Evanger Bedehus Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/490 Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet KARS
02.04.2024 2024/491 Mental Helse Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/498 Blå Kors Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.04.2024 2024/525 Oslo Maritime Kulturhavn Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Frivillig virksomhet, Utleie Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
10.04.2024 2024/559 Musikkpedagogene Norge Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Yrkesorganisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.04.2024 2024/573 Norsk narkotikaforebyggende forening Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Yrkesorganisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.04.2024 2024/574 Samspill International Music Network Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Næringsorganisasjon, Yrkesorganisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR