Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 44

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
02.04.2024 2024/490 Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet KARS
02.04.2024 2024/491 Mental Helse Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/497 Mental Helse Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/498 Blå Kors Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
25.03.2024 2024/0415 A-LARM bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
25.03.2024 2024/416 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
20.03.2024 2024/395 IOGT i Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/390 Bærekraftige liv på Landås Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/393 IOGT i Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR