Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 50

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
10.06.2024 2024/919 LIN Likestilling, inkludering og nettverk Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
10.06.2024 2024/927 Størenslunden Park Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
10.06.2024 2024/928 Flyktninghjelp Ukraina Gjesdal Hotell ikke-demokratisk forening, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
10.06.2024 2024/929 Aldri et år uten Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
10.06.2024 2024/930 Papillon Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
31.05.2024 2024/871 Oslo politidistrikts kunstforening Frivillig innsats Forskrift om pengespill Innkommet JOKR
30.05.2024 2024/855 LHL Internasjonale tuberkulosestiftelse Frivillig innsats Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.05.2024 2024/856 Stiftelsen Fagertun Frivillig innsats Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.05.2024 2024/857 HLF Hørselshemmedes landsforbund Ikke registrert i Frivillighetsregisteret Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.05.2024 2024/858 Glasslåvens venner Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
1 2 3 5