Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
16.05.2024 2024/801 Hjelpekilden Norge Mangelfull søknad, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
16.05.2024 2024/802 Foreningen Jul på Karljohansvern Manglende innsending av etterspurte opplysninger, Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
14.05.2024 2024/790 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Frivillig virksomhet, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
03.05.2024 2024/708 Lier Janitsjar Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Innkommet ADKV
02.05.2024 2024/703 Youth Activity Organization Worldwide Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.05.2024 2024/704 Ronald McDonalds Barnefond Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.04.2024 2024/699 Furnes Veldre Musikkforening Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Innkommet ADKV
30.04.2024 2024/700 Et Slag av Gangen Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/604 Lauvøyfjorden Båtforening Privatøkonomiske interesser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
22.04.2024 2024/608 Stiftelsen Evangeliesenteret Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
1 2 3 5