Gå til innhold

Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
25.03.2022 2021/1972 privatperson; klagemotpart: Glitre Energi Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Klagen tas ikke til følge Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Avgjort ARAH
15.11.2021 2021/1991 privatperson, klagemotpart: Glitre Energi Nett AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
01.12.2021 2021/2127 Istad Nett AS; klagemotpart: NEAS AS Klage over vedtak i uenighetssak om nøytralitetsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet ARAH
13.01.2022 2022/38 Svanedal AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet ARAH
28.02.2022 2022/328 Sameiet Grønlandstunet og Sameiet Grønlandshagen; klagemotpart: Elvia AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
10.03.2022 2022/381 Sandtjørn Vel Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ARAH
21.03.2022 2022/498 Nyli borettslag I; klagemotpart: Agder Energi Nett AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
30.03.2022 2022/585 Fjellom bo- og omsorgsboliger, klagemotpart: Elvia AS Klage over vedtak i uenighetssak om fellesmåling Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet ARAH
31.03.2022 2022/594 Boliden Odda AS, klagemotpart: Statnett SF Klage over avvisningsvedtak, Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet INAR
31.03.2022 2022/595 privatperson, klagemotpart: Elvia AS Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet INAR