Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4173

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
18.06.2007 2007/7 Rådgivende sak Norges vassdrags- og energidirektorat Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.03.2012 2011/5 Rådgivende sak Mattilsynet De generelle kravene i § 5 Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
19.11.2012 2012/5 Rådgivende sak Fjell kommune De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Frister Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
09.05.2016 2016/2 Rådgivende sak Rakkestad kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.02.2003 2003/11 Rådgivende sak Fylkesmannen i Vest-Agder Begrunnelse, De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
18.03.2003 2003/12 Rådgivende sak Finnmark fylkeskommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.03.2003 2003/13 Rådgivende sak Porsgrunn kommune Habilitet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.03.2003 2003/14 Rådgivende sak Leksvik kommune Avvisning av leverandør, Frister Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
30.04.2003 2003/17 Rådgivende sak Troms fylkeskommune Annet, De generelle kravene i § 5, Erstatning Brudd på regelverket Avgjort ABJ
26.05.2003 2003/19 Rådgivende sak Direktoratet for naturforvaltning Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ