Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3688

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
17.08.2017 2016/151 Rådgivende sak Avinor AS De generelle kravene i § 5, Erstatning, Innsyn/taushetsplikt, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOHO
09.11.2015 2015/78 Rådgivende sak Eidsberg kommune De generelle kravene i § 5, Erstatning, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort PEAA
02.10.2014 2013/77 Rådgivende sak Statens vegvesen - region sør De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TINS
11.12.2014 2013/127 Rådgivende sak Oslo kommune ved Omsorsgsbygg Oslo KF De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort PEAA
06.10.2015 2015/81 Rådgivende sak Lørenskog kommune De generelle kravene i § 5, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort LIRA
15.05.2003 2003/65 Rådgivende sak Haram kommune De generelle kravene i § 5, Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Reelle forhandlinger, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.09.2020 2019/670 Rådgivende sak Statsbygg Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Erstatning, Tildelingsevaluering, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort CAAN
14.12.2009 2009/245 Prioritert gebyrsak Nore og Uvdal kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Forhandlingsforbud, Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse Brudd på regelverket Avgjort BBE
09.11.2021 2021/119 Gebyrsak Statens vegvesen Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
03.09.2021 2021/508 Rådgivende sak Trondheim kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR