Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4090

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
29.04.2022 2022/326 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
12.04.2022 2022/214 Rådgivende sak Gjemnes kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort CAAN
29.04.2022 2022/322 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
24.05.2022 2022/22 Gebyrsak Lyngdal kommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort TOSI
12.05.2022 2022/311 Prioritert rådgivende sak Strand kommune Avlysning/totalforkastelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort SYMA
23.06.2022 2022/373 Rådgivende sak Renovasjon i Grenland IKS Avlysning/totalforkastelse Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
01.06.2022 2022/361 Rådgivende sak Holmestrand Boligstiftelse Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort CAAN
20.04.2022 2022/282 Prioritert rådgivende sak Volda kommune Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort CAAN
11.04.2022 2022/478 Rådgivende sak Bufetat Nord Regionkontor Nord Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet Trukket Avgjort MAMY
18.05.2022 2022/546 Rådgivende sak Trøndelag fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Trukket Avgjort MIHE