Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3668

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
17.10.2018 2017/117 Rådgivende sak Oslo kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet Brudd på regelverket Avgjort ALBS
18.11.2014 2013/122 Rådgivende sak Balsfjord kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOKN
20.10.2022 2022/924 Rådgivende sak Sokndal kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Habilitet, Klassifisering av anskaffelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort OLOT
20.12.2016 2016/89 Rådgivende sak Bømlo kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
18.02.2015 2014/34 Rådgivende sak Universitetet i Oslo Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Protokollføring, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort IDFR
03.02.2015 2014/55 Rådgivende sak Arendal kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Klageadgang/klagefrist/karens, Protokollføring, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort TINS
12.09.2017 2016/173 Rådgivende sak NAV Tiltak Rogaland Avvisning av leverandør, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
19.04.2004 2003/214 Rådgivende sak Luftfartstilsynet Avvisning av leverandør, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort RMY
02.12.2020 2020/271 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort BEMA
05.05.2021 2020/489 Rådgivende sak Vestland Fylkeskommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR