Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
19.03.2024 2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/393 IOGT i Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
18.03.2024 2024/388 Stiftinga Herøyspelet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
18.03.2024 2024/389 Christianssands Kunstforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet KARS
14.03.2024 2024/378 ProLAR nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet KARS
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.03.2024 2024/361 NOAH - For dyrs rettigheter ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
05.03.2024 2024/325 Ringstad Båtforening Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
05.03.2024 2024/325 Ringstad Båtforening Ny-, på- og ombyggingskostnader Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
04.03.2024 2024/318 Bru og Sokn Bedehus Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR