Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 139

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
29.04.2019 2018/518 Stiftelsen Medforsk Fredrikstad Opphevelse av stiftelse, Utdelingsforbud til oppretter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
07.11.2017 2017/280 Ikke offentlig Opphevelse av stiftelse, Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
23.05.2024 2024/816 Ringerike Boligstiftelse Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av registrerte opplysninger om oppretter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
23.05.2024 2024/817 Odd Ryghs stiftelse Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra stiftelsesloven § 27 Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet JOAS
27.04.2017 2017/277 Ikke offentlig Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
20.10.2017 2017/288 Ikke offentlig Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
16.04.2018 2017/293 Ikke offentlig Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen avvises Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
07.06.2018 2017/305 Nea Radio SA Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) Avgjort ALBS
13.02.2020 2019/666 Anonymisert Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
05.07.2021 2021/0720 Anonymisert Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
1 2 3 14