Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
10.01.2023 2022/1510 Rådgivende sak Alta kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.01.2023 2022/1587 Rådgivende sak Flekkefjord kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort JAFR
25.01.2023 2022/1539 Rådgivende sak Avinor AS De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
10.01.2023 2022/1584 Prioritert rådgivende sak Rennebu kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort SYMA
10.01.2023 2022/1593 Prioritert rådgivende sak Overhalla kommune Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering Brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.02.2023 2022/1665 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, Ettersending/supplering Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
06.12.2022 2022/1663 Rådgivende sak Trøndelag fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Trukket Avgjort SYMA
09.02.2023 2022/1660 Prioritert rådgivende sak Berlevåg kommune m.fl. Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ANVA
30.01.2023 2022/1646 Prioritert rådgivende sak Øksnes kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort OLOT
17.02.2023 2022/1678 Prioritert rådgivende sak Innlandet fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT