Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4392

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
18.12.2006 2006/7 Rådgivende sak Hemnes kommune Begrunnelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
23.02.2007 2007/3 Rådgivende sak NAV Drift og Utvikling Trukket Avgjort ABJ
11.06.2007 2007/5 Rådgivende sak Kvinesdal kommune Vedståelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
18.06.2007 2007/7 Rådgivende sak Norges vassdrags- og energidirektorat Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.03.2012 2011/5 Rådgivende sak Mattilsynet De generelle kravene i § 5 Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
19.11.2012 2012/5 Rådgivende sak Fjell kommune De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Frister Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
09.05.2016 2016/2 Rådgivende sak Rakkestad kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
29.01.2007 2006/20 Rådgivende sak Kristiansand kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
12.02.2007 2006/22 Rådgivende sak Sørlandet sykehus HF Avvisning av tilbud, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
12.02.2007 2006/35 Rådgivende sak KystTele AS Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
1 2 3 440