Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4391

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.01.2005 2004/4 Rådgivende sak Aetat Trondheim Øst Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
24.01.2005 2004/216 Rådgivende sak Aetat Trondheim Øst Annet, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ANS
01.10.2019 2018/197 Rådgivende sak Åfjord kommune Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Sammensetning av jury, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
22.02.2021 2020/335 Rådgivende sak Åfjord kommune Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklar kunngjøring Ikke brudd på regelverket Avgjort CAAN
22.11.2023 2023/409 Rådgivende sak Åfjord kommune Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort ASPE
20.12.2017 2017/25 Rådgivende sak Agdenes kommune De generelle kravene i § 5, Protokollføring, Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KARS
27.01.2021 2020/241 Rådgivende sak Agder Fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
06.11.2020 2020/723 Prioritert rådgivende sak Agder fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse Brudd på regelverket Avgjort HEST
04.10.2021 2021/830 Rådgivende sak Agder fylkeskommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Dokumentfremleggelse, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
19.10.2021 2021/1101 Rådgivende sak Agder fylkeskommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA