Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4394

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
10.09.2003 2003/106 Rådgivende sak Hadsel kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
30.05.2003 2003/107 Rådgivende sak Karlsøy kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
26.06.2003 2003/108 Rådgivende sak Oslo kommune Frister Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
26.06.2003 2003/109 Rådgivende sak Studentsamskipnaden i Oslo Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.02.2003 2003/11 Rådgivende sak Fylkesmannen i Vest-Agder Begrunnelse, De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.07.2003 2003/110 Rådgivende sak Helse Øst RHF Annet, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MGM
04.06.2003 2003/112 Rådgivende sak Søndre Land kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
28.07.2003 2003/113 Rådgivende sak Bergen kommune - teknisk etat Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
01.07.2003 2003/114 Rådgivende sak Statens forurensingstilsyn Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
07.07.2003 2003/115 Rådgivende sak Alta kommune Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling Avgjort