Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
31.08.2022 2022/898 Rådgivende sak Kvinnherad kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
29.11.2022 2022/913 Prioritert rådgivende sak Kunnskapsdepartementet v/Sikt Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Habilitet Brudd på regelverket Avgjort JAFR
19.11.2020 2020/710 Prioritert rådgivende sak Kristiansund kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ANVA
31.08.2022 2022/927 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 4, Frister Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT
07.09.2022 2022/874 Rådgivende sak Narvik kommune De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
28.09.2022 2022/883 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 4, Saklig klageinteresse, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
12.10.2022 2022/922 Gebyrsak Meløy kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
20.10.2022 2022/924 Rådgivende sak Sokndal kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Habilitet, Klassifisering av anskaffelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort OLOT
31.08.2022 2022/901 Gebyrsak Troms og Finnmark fylkeskommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort OLOT
22.09.2022 2022/902 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt Brudd på regelverket Avgjort OLOT