Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
19.03.2024 2024/39 Prioritert rådgivende sak Innherred Anskaffelser KO Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
24.05.2024 2024/59 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MIHE
22.03.2024 2024/156 Prioritert rådgivende sak Finnmark fylkeskommune De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort JUVA
05.04.2024 2024/213 Prioritert rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten Avlysning/totalforkastelse Trukket Avgjort DAEI
19.04.2024 2024/138 Prioritert rådgivende sak Tønsberg kommune Feil i/uklart konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort ASPE
11.06.2024 2024/179 Rådgivende sak Alstahaug kommune Begrunnelse, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort ASPE
17.04.2024 2024/271 Prioritert rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
21.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Frister Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort DAEI
13.05.2024 2024/326 Prioritert rådgivende sak Bærum kommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort JUVA
15.03.2024 2024/207 Gebyrsak Sandnes kommune Ulovlig direkte anskaffelse Trukket Avgjort CAES