Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3647

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
08.06.2021 2021/624 Prioritert rådgivende sak Vestland fylkeskommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
13.09.2017 2017/76 Rådgivende sak Dyrøy kommune De generelle kravene i § 5, Erstatning, Forhandlingsforbud, Innsyn/taushetsplikt, Protokollføring, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort PEAA
25.03.2019 2017/341 Rådgivende sak Rennesøy kommune De generelle kravene i § 4, Habilitet, Konkurranseform, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse Brudd på regelverket Avgjort BEMA
01.09.2020 2019/589 Rådgivende sak Statens Vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Evaluerings- eller prismodell, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
17.01.2022 2021/1410 Gebyrsak Lyse Lux AS Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
14.02.2020 2019/731 Prioritert rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort LINE
14.02.2020 2019/732 Prioritert rådgivende sak Forsvarets logistikkorganisasjon Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort LINE
03.06.2013 2013/34 Prioritert rådgivende sak Stange kommune Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort LIVE
01.12.2019 2019/592 Rådgivende sak Andøy kommune Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Trukket Avgjort BEMA
27.01.2021 2020/804 Prioritert rådgivende sak Øvre Eiker kommune Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE