Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
25.01.2024 2023/761 Rådgivende sak Norsk helsenett SF De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort OLOT
27.11.2023 2023/777 Prioritert rådgivende sak Verdal kommune Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort NIKL
23.01.2024 2023/784 Rådgivende sak Bjerkreim kommune Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort JOGJ
23.01.2024 2023/794 Rådgivende sak Oslo Universitetssykehus HF De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
18.01.2024 2023/796 Rådgivende sak Målselv kommune Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort ASPE
03.04.2024 2023/797 Rådgivende sak Bergen kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort JUVA
29.11.2023 2023/802 Rådgivende sak Høgskolen i Innlandet Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
02.04.2024 2023/812 Gebyrsak DFØ Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort JOHJ
30.05.2024 2023/834 Prioritert rådgivende sak Strand kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort MAUL
13.02.2024 2023/852 Rådgivende sak Bodø kommune Avlysning/totalforkastelse Brudd på regelverket Avgjort MAUL