Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4185

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
18.12.2006 2006/7 Rådgivende sak Hemnes kommune Begrunnelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
11.01.2006 2006/8 Rådgivende sak Sellihca Qualification Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
11.12.2006 2006/9 Rådgivende sak Meløy kommune Annet Brudd på regelverket Avgjort LTH
08.02.2007 2007/1 Rådgivende sak Sosial- og helsedirektoratet Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
04.06.2007 2007/2 Rådgivende sak Undervisningsbygg Oslo KF Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort RSA
23.02.2007 2007/3 Rådgivende sak NAV Drift og Utvikling Trukket Avgjort ABJ
26.02.2007 2007/4 Rådgivende sak Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort PLA
11.06.2007 2007/5 Rådgivende sak Kvinesdal kommune Vedståelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
18.06.2007 2007/6 Rådgivende sak Sande Vannverk AS Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Brudd på regelverket Avgjort PLA
18.06.2007 2007/7 Rådgivende sak Norges vassdrags- og energidirektorat Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ