Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
26.08.2003 2003/0150 Rådgivende sak Skifte Eiendom/Forsvarsbygg Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
16.10.2003 2003/0224 Rådgivende sak Sykehuset Østfold HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
10.02.2003 2003/1 Rådgivende sak Hemne kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ABJ
03.03.2003 2003/10 Rådgivende sak Statens vegvesen, Vegdirektoratet Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort
05.06.2003 2003/100 Rådgivende sak Avinor AS Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort
13.06.2003 2003/101 Rådgivende sak Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten) Trukket Avgjort
30.05.2003 2003/102 Rådgivende sak Gjøvik kommune Trukket Avgjort
28.08.2003 2003/103 Rådgivende sak Levanger kommune Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling Avgjort
27.05.2003 2003/104 Rådgivende sak Bø kommune Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort
10.07.2003 2003/105 Rådgivende sak Helse Øst Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
1 2 3 442