Gå til innhold

Aktuelt

Om såkalte minstekrav

Bruken av ord som «minstekrav» skaper en del hodebry. Her er noen ting å tenke på før man bestemmer seg for å angi et krav som et «minstekrav» e.l.
17. mars 2020

Lovlige og ulovlige avklaringer

I to ferske avgjørelser uttaler Kofa seg om grensen mellom lovlige og ulovlige avklaringer etter forskriften § 23-5.
28. februar 2020

Uklart konkurransegrunnlag

I fire nye avgjørelser uttaler klagenemnda seg om hvilke krav regelverket stiller til utformingen av konkurransegrunnlaget.
20. februar 2020

Ulovlege direkte innkjøp

Kven kan klage på ulovlege direkte innkjøp? Og kva kostar det? Her er nokre svar på spørsmål om ulovlege direkte innkjøp.
13. februar 2020

Den gode begrunnelsen

Brudd på begrunnelsesplikten er en vanlig anførsel i klager til Kofa. Her er noen av hovedlinjene i klagenemndas avgjørelser.
21. januar 2020

Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Fra 1. januar 2020 ble en rekke kommuner og fylkeskommuner slått sammen. Dette får betydning for åpne KOFA-saker der kommuner eller fylkeskommuner er klaget inn.
15. januar 2020

Nyhetsbrev 4 – 2019

I denne utgaven kan du blant annet lese om klagenemndas avgjørelse i regjeringskvartal-saken
19. desember 2019