Gå til innhold

Aktuelt

Om advokater i nemnda

På anbud365.no kan du nå lese nemnds- og sekretariatsleders bidrag til ordskiftet vedrørende advokatenes rolle i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
8. mai 2020

Lovlige direkte anskaffelser?

Kan oppdragsgiver - i anskaffelser som følger forskriften del I - gå direkte til den eller de leverandøren(e) som han ønsker?
6. mai 2020

Fikk du med deg disse?

På klagenemndssekretariatet.no ligger det flere artikler om ulike temaer innenfor anskaffelsesjussen. Her er en oversikt over de nyeste artiklene.
16. april 2020

Om såkalte minstekrav

Bruken av ord som «minstekrav» skaper en del hodebry. Her er noen ting å tenke på før man bestemmer seg for å angi et krav som et «minstekrav» e.l.
17. mars 2020