Gå til innhold

Aktuelt

Avgrensingar i sidetal skapar hovudbry

Leverandørenes overskridingar av konkurransegrunnlagets bestemmingar om sidetalsavgrensing, må handterast av oppdragsgivar på ein måte som sikrar etterleving av krava til likebehandling og føreseielegheit.
7. desember 2020

Sakleg grunn til avlysing?

I seks nyleg avgjorde saker behandlar klagenemnda spørsmål om det ligg føre sakleg grunn til å avlyse konkurransen. Det stillast gjennomgåande større krav til grunngivinga jo lenger oppdragsgivar har komme i anskaffingsprosessen.
24. november 2020

Arnt Skjefstad nytt medlem i Kofa

Lagdommer Arnt Skjefstad trer inn i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Professor Halvard Haukeland Fredriksen trer ut.
29. oktober 2020
hender holder dokument

Nyhetsbrev nr. 3 – 2020

I denne utgaven kan du blant annet lese om KOFAs første heldigitale konferanse, plikten til å angi tildelingskriterienes relative vekt i anskaffelsesdokumentene og plikten til å identifisere oppdragsgivere i kunngjøringen.
13. oktober 2020