Gå til innhold

Aktuelt

hender holder dokument

Nyhetsbrev nr. 3 – 2020

I denne utgaven kan du blant annet lese om KOFAs første heldigitale konferanse, plikten til å angi tildelingskriterienes relative vekt i anskaffelsesdokumentene og plikten til å identifisere oppdragsgivere i kunngjøringen.
13. oktober 2020

Om advokater i nemnda

På anbud365.no kan du nå lese nemnds- og sekretariatsleders bidrag til ordskiftet vedrørende advokatenes rolle i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
8. mai 2020

Lovlige direkte anskaffelser?

Kan oppdragsgiver - i anskaffelser som følger forskriften del I - gå direkte til den eller de leverandøren(e) som han ønsker?
6. mai 2020

Fikk du med deg disse?

På klagenemndssekretariatet.no ligger det flere artikler om ulike temaer innenfor anskaffelsesjussen. Her er en oversikt over de nyeste artiklene.
16. april 2020