Gå til innhold

Aktuelt

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til Horten kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 14. mars 2022 ilagt Horten kommune et gebyr på 3,9 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av et leilighetsbygg over tre etasjer som skulle benyttes til samlokaliserte leiligheter for personer med utviklingshemning.
16. mars 2022

Direkteanskaffelse av hurtigtester

I sak 2020/974 kom klagenemnda for offentlige anskaffelser til at inngåelse av to avtaler om levering av antigen hurtigtester ikke utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse
6. januar 2022

Nemndene bidrar til rettssikkerhet i forvaltningen

En viktig forutsetning for rettssikkerhet er at borgerne får en objektiv og uavhengig prøving av saken sin i flere instanser i domstolene. I tillegg har vi i Norge et system med nemnder som gir en privatperson eller et selskap en mulighet for overprøving av et forvaltningsvedtak som kan ha store konsekvenser for den enkelte. Det finnes over 50 klagenemnder med nemndsmedlemmer som er fagkyndige innenfor de rettsfeltene som nemndene håndterer. Å klage til en slik nemnd koster ingenting og vanligvis får man en hurtig avklaring av saken.
4. januar 2022