Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
13.09.2022 2022/992 Prioritert rådgivende sak Norges Handelshøyskole De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
25.10.2022 2022/1093 Gebyrsak Finnmarkssykehuset Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
17.10.2022 2022/1081 Prioritert rådgivende sak Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ANVA
08.11.2022 2022/1096 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort JAFR
02.12.2022 2022/1168 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
27.01.2023 2022/1097 Rådgivende sak Haugesund kommune Avvisning av tilbud Trukket Avgjort CAES
26.10.2022 2022/1069 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Feil i/uklar kunngjøring Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
04.11.2022 2022/1068 Rådgivende sak Innlandet fylkeskommune Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ANVA
19.12.2022 2022/173 Rådgivende sak Gamvik kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort CAES
11.10.2022 2022/1189 Rådgivende sak Oppdal kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort SYMA