Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
16.01.2024 2023/978 Prioritert rådgivende sak Herøy kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort NIKL
24.01.2024 2023/1006 Prioritert rådgivende sak NAV Møre og Romsdal Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
24.05.2024 2023/975 Rådgivende sak Oslo Kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort MIHE
22.02.2024 2023/1017 Prioritert rådgivende sak Sula kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort ASPE
30.04.2024 2023/993 Rådgivende sak Forsvarsbygg Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
13.02.2024 2023/1058 Prioritert rådgivende sak Dønna kommune og Herøy kommune Tilbudsevaluering Brudd på regelverket Avgjort DAEI
20.11.2023 2023/464 Prioritert rådgivende sak Kinn kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort DAEI
03.06.2024 2023/1069 Rådgivende sak Larvik kommune Brudd på regelverket Avgjort LIRA
14.02.2024 2023/1059 Prioritert rådgivende sak Kristiansand kommune Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort SATO
28.11.2023 2023/590 Rådgivende sak Vestall AS Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort DAEI