Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3668

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
07.03.2011 2011/32 Prioritert rådgivende sak Helgelandssykehuset HF Brudd på regelverket Avgjort LIVE
30.05.2011 2011/69 Rådgivende sak Oslo kommune Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
02.05.2011 2011/70 Prioritert rådgivende sak Bærum kommune Brudd på regelverket Avgjort INSL
30.11.2006 2005/195 Rådgivende sak Helse Nord RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort PLA
18.10.2006 2005/208 Rådgivende sak Helse Nord RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
18.10.2006 2005/222 Rådgivende sak Helse Nord RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
20.10.2006 2005/226 Rådgivende sak Teater og konserthuset for Sørlandet IKS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EPE
22.03.2010 2009/118 Rådgivende sak Oppland fylkeskommune Brudd på regelverket Avgjort BBE
08.03.2010 2009/158 Rådgivende sak St. Olavs Hospital HF Ikke brudd på regelverket Avgjort LKH
07.02.2011 2009/218 Rådgivende sak Tjeldsund kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort ABJ