Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4056

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.09.2007 2007/47 Rådgivende sak Sykehuset Østfold HF Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ABJ
03.09.2007 2007/51 Rådgivende sak Sykehuset Østfold HF Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ABJ
17.09.2007 2007/58 Rådgivende sak Hardanger Innkjøpssamarbeid v/ Odda kommune Annet, Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ABJ
25.06.2007 2007/61 Rådgivende sak Statens vegvesen Annet, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
17.09.2007 2007/64 Rådgivende sak Forsvarsbygg Avvisning av tilbud, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Klageadgang/klagefrist/karens Brudd på regelverket Avgjort ABJ
11.06.2007 2007/66 Rådgivende sak Sykehuset Innlandet Trukket Avgjort ABJ
15.10.2007 2007/69 Rådgivende sak Målselv kommune Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.09.2007 2007/70 Rådgivende sak Målselv kommune Avlysning/totalforkastelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
17.09.2007 2007/74 Rådgivende sak Statskog SF De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort ABJ
15.10.2007 2007/80 Rådgivende sak Undervisningsbygg Oslo KF Annet, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort ABJ