Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3668

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.05.2021 2021/410 Prioritert rådgivende sak Bergen kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort KRCL
24.09.2020 2019/262 Rådgivende sak Stiftelsen Tradebroker, Avinor AS, Bane Nor SF, Helgeland Kraft AS, Vygruppen AS, Skagerak Energi AS og Statnett SF Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklar kunngjøring, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort BEMA
21.10.2013 2012/17 Rådgivende sak Oslo kommune Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort IDFR
14.06.2016 2016/17 Rådgivende sak Finansdepartementet Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort EIRI
03.02.2014 2014/9 Rådgivende sak Hamar kommune Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Protokollføring, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Trukket Avgjort IDFR
21.02.2022 2021/2162 Rådgivende sak Bane NOR SF Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort KRCL
15.01.2020 2019/147 Rådgivende sak Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Erstatning, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort KRCL
07.10.2010 2010/52 Rådgivende sak Stjørdal Kirkelige Fellesråd Begrunnelse, Erstatning, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform, Tildelingsevaluering Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort MARU
09.02.2009 2008/136 Rådgivende sak Oslo kommune v/Renovasjonsetaten Erstatning, Frister, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ISL
19.11.2007 2007/116 Rådgivende sak Helse Midt-Norge RHF Annet, Habilitet, Innsyn/taushetsplikt, Reelle forhandlinger, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort LTH